Høbjergs ABC


A

ADMINISTRATION AF BØRNEHAVEN

Det er lederens opgave at sørge for børnehavens administration. Spia, der er  administrationsselskab for selvejende og private institutioner, varetager regnskabsføring, lønudregning m.v. Se mere her: https://www.spia.dk/

 

AFHENTNING AF BØRN

Jeres barn skal hentes nede i opsamleren. Ingen børn må gå hjem, før ALLE børn er ankommet i opsamleren. Herefter kan jeres barn blive krydset af og tage hjem.  

 

Hvis andre end barnets forældre henter, skal personalet have besked i forvejen enten ved at skrive en besked i den røde bog ved aflevering om morgenen eller telefonisk i løbet af dagen. Der kan dog laves faste aftaler om afhentning af andre (familiemedlemmer eller andre forældre).

 

HUSK at give henteren besked om afhentningsregler!!

 

AFLEVERING AF BØRN VED BUSSEN

Jeres barn skal afleveres ved bussen foran opsamlingsstedet. Hvis dit barn er ked af det, er der voksne til at hjælpe, trøste og sidde ved siden af. At se sit barn være ked af det, når bussen kører, kan være en kedelig afsked, og vi opfordrer jer derfor til at ringe op til os – for at høre om jeres barn er blevet glad igen.

 

Bussen kører præcis kl 08.00, og for at undgå kødannelse og stress og jag lige op til afkørsel, bør I ankomme ved bussen senest 07.55.

 

Hvis bussen undtagelsesvis er forsinket, afleveres barnet i opsamleren, og forældre bedes sige farvel her inden 08.00.

 

ANSÆTTELSER

Bestyrelsen ansætter lederen. Lederen ansætter nyt personale i samråd med bestyrelsen og personale.

 

ARBEJDSLØRDAG

Den årlige arbejdslørdag afholdes i foråret i børnehaven, hvor der repareres, ordnes og spises fælles frokost medbragt af forældre. Voksne, forældre og børn deltager. Dagen er samtidig en afskedsfest for de børn, der skal forlade Høbjerg.

 

B

 

BESTYRELSEN

Høbjerg er en selvejende institution med en forældrebestyrelse, der “fastsætter principper for institutionernes arbejde og anvendelse af en budgetramme for institutionen, samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale.”

 

Børnehavelederen “har den administrative og den pædagogiske ledelse af institutionen, og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for forældrebestyrelsen.”

 

Læs mere om bestyrelsens arbejde under punktet Bestyrelsen på hjemmesiden.

 

BESKEDBOG

Forældre skal skrive praktiske beskeder i den røde afkrydsningsbog, fx. vedr. glemt tøj, fridage, hvis andre henter barnet m.v. Her er der desuden lister- hentedokument- hvor forældrene kan give tilladelse til, at andre forældre kan tage et barn med hjem uden forudgående aftale.

Den røde afkrydsningsbog ligger ved forruden i bussen.

 

BESØG HOS HINANDEN/SPØRGER

Børnene vil ofte gerne lege sammen hos hinanden. På Høbjergsk hedder det “skal vi spørge?” eller i daglig tale “spørge”.

Legeaftaler er med til at skabe bedre trivsel i grupperne og på tværs af grupperne.

I børnehaven findes en spørgebog, hvor børn kan lave egne spørgere.


BESØG I BØRNEHAVEN

Forældre er meget velkomne i børnehaven og til at tage med bussen om morgenen. Det er ifølge ældre og nuværende forældre selv en stor oplevelse at se livet og hverdagen i huset i skoven. Det er også ofte en hjælp for de ansatte, da forældre kan være med til praktiske opgaver i børnehaven.

 

BLEBØRN

Vi opfordrer til, at børn er blefri, når de starter i børnehaven, hovedsageligt fordi det tager en del opmærksomhed fra de daglige rutiner og planer.

 

BRANDØVELSE/SLIK-KONKURRENCE

Der afholdes to brandøvelser om året i marts og oktober. Hvis børnene er dygtige, og det er de, så er der lidt slik som præmie, når øvelsen er afsluttet.

 

BRØDDAG

Endnu en gammel Høbjerg-tradition, der har stor betydning for børnene. Forældrene forsyner dagligt og på skift barnets gruppe og børnehaven med økologisk brød. Det barn som har brød med, har særlige rettigheder den pågældende dag til at sige “værsgo at spise”, til at vælge en bog til højtlæsning, til at vælge en sang m.v.

Barnet, der har brøddag, har ifølge traditionen et ”brødbrev” med en tegning og en lille historie, der bliver vist og fortalt til morgenmaden.

 

Fordelingen af brøddage laves af en forælder.

 

BUSKØRSEL

Bussen kører fra opsamleren 08.00 til Sandbjergvej. Bussen henter børnene ca 15.30 i børnehaven og er fremme ved opsamleren 16.00. Under buskørslen er det de voksnes ansvar, at børnene sidder sikkert og er spændt fast.

 

D

 

DAGSPLAN

Et normalt dagsforløb i Høbjerg ser således ud:

 

7.00-7.45: Aflevering af børn på opsamlingsstedet efter behov.

8.00: Bussen kører.

8.30: Ankomst på Sandbjergvej

8.50-9.20: Morgenmadssamvær

9.20-10.20: Børneorganiseret leg.

10.30-11.20: Voksenstyrede aktiviteter

11.30-12.15: Spisning og hyggeligt samvær

12.45-14.00: Børneorganiseret leg, sovetime (12.45-13.45).

14.15-15.30: Børneorganiseret leg udenfor og frugtspisning.

15.30: Afgang med bus mod København.

16.00-: Afhentning og afkrydsning af børn i opsamlingsstedet ADRESSE! 17.00: Opsamleren lukker.

 

E

 

E-MAIL

Fælles beskeder, ugeplaner, mødeindkaldelser osv. udsendes i e-mail. Derfor er det vigtigt at børnehaven har jeres korrekte e-mail adresser.

 

F

 

FLÅTER (ofte fejlagtigt kaldet tæger)

Der er flåter i området omkring børnehaven. De kan smitte med Borelia og TBE. Tjek dit barn efter for flåter hver dag ved sengetid. Man skal kigge efter alle steder, inklusiv navle, numse og sprækker.

De bedste flåtetang på markedet er:

 1. ”O’tom”, en plastikdims som er formet som et lille brækjern. Fås på apoteket:
 2. Trix, handy pind med en lille løkke, der er let at fange flåten med, også på apoteket.

 

FORANDRINGER I HJEMMET

Af hensyn til vores kontakt med/forståelse af jeres børn er det meget vigtigt, at  vi får besked om forandringer i hjemmet, som fx sygdom i familien, skilsmisse, ny sambo.

 

FORSIKRING AF BØRN

Børnehaven har ingen ulykkesforsikring for børnene. Derfor bør forældre selv have en fritids-ulykkesforsikring med tandskadedækning.

 

FORÆLDREDELTAGELSE PÅ TURE

Forældre er altid velkomne til at deltage på ture, det er til fornøjelse og hjælp for børn, forældre og pædagoger. Vi vil gerne slå fast at I deltager som en ekstra hjælpende forældrehånd, og ikke som pædagoger. Dvs. at der altid skal være 2 ansatte fra børnehaven på arrangerede ture, heraf skal den ene være pædagog.

 

FORÆLDREMØDER

Bestyrelsen indkalder nye forældre til et fyraftensmøde i opsamleren, hvor bestyrelsen og en ansat introducerer Høbjerg-traditioner og Høbjergs ABC.

 

På de følgende gruppeforældremøder vil pædagogerne gennemgå det enkelte barns og/eller gruppens trivsel. Endvidere fremlægges nuværende og fremtidige aktivitetsplaner/ugeplaner til debat.

 

Ved gennemgangen af det enkelte barns trivsel i gruppen anser vi en relativ åben debat omkring børnene for nødvendig, hvis forældrene skal have en reel indsigt i børnegruppens liv. En sådan indsigt kan fx gøre, at vi kan stå sammen omkring fælles problemer, eller fælles tiltag i forhold til børnegruppen, eller det enkelte barn.

 

Vi håber derfor at alle forældre er indstillet på åbenhed i forbindelse med forældremøderne. Hvis det ikke skulle være tilfældet kan I trygt henvende jer til en af de implicerede pædagoger med de forbehold I måtte have. En sådan henvendelse respekterer vi naturligvis fuldt ud.

 

STORE FORÆLDREMØDER

Møde for alle forældre afholdes årligt i forbindelse med det årlige bestyrelsesvalg (inden d. 1. november).

På dette, og andre store forældremøder, kan der bl.a. diskuteres årsplan og vigtige vedtagelser af principiel eller praktisk karakter, herunder fokuspunkter, ligesom der kan være almene pædagogiske diskussionsemner på dagsordenen.

 

FORÆLDREPARTNERSKAB

Høbjergs pædagogik kan ikke adskilles fra forældresamarbejdet. Især den del af vores pædagogik, som vi kalder for ”gruppeorienteret pædagogik”, er afhængig af forældrenes fulde opbakning.

En stor del af det grundlag som udgør Høbjergs fundament er forældrenes kendskab til og opbakning om vores pædagogik, ligesom forældre er fortrolige med ”Høbjergs ABC”.

Høbjerg er kendt for sin egenartede pædagogik – en pædagogik der er opstået ud fra årtiers gensidig samarbejde, inspiration og respekt, børn, forældre og pædagoger imellem.

Det kræver altså, at man som forældre, tager aktivt del i Høbjergs aktiviteter.

 

FORÆLDRESAMTALER

Der afholdes forældresamtaler i henhold til årskalenderen. (Se årskalenderen)

Her vil mindst én pædagog, der er tilknyttet jeres barn, deltage. Herudover tilbyder vi samtaler efter behov.

 

FØDSELSDAGE

Fødselsdagsfesten afholdes sammen med børnegruppen i børnehaven. Der aftales med de ansatte, hvordan den skal forløbe. Der kan arrangeres skattejagt med forældre og søskende, og der er mindst fælles fælles fejring med alle, hvor der synges Høbjergs fødselsdagssang, “Jussebasse”.

Hvad angår slik henvises til Høbjergs kostpolitik.  

 

G

 

GAMLE BØRN

Gamle børn og søskende er velkomne til at besøge børnehaven efter aftale med pædagogerne. Det er hyggeligt for store og små at gense de “gamle” høbjergere.

 

Mandag i efterårsferien (uge 42) inviteres de børn, der er gået ud om sommeren, til Maries Pølsegilde. De “gamle” børn fortæller om livet i skolen, og vi hygger os og spiser pølser sammen ad libitum.

 

GRUPPERNE

I Høbjerg er der xx antal børn fordelt i tre aldersopdelte grupper, gruppe rød, blå og gul, med ca. 12 børn i hver gruppe.

 

Til hver gruppe er der tilknyttet to voksne. Kun én pædagog er primær- pædagog. De er pt. fordelt således:

Sisse: Gruppe rød

Helle: Gruppe gul

Emil: Gruppe blå

Hvert år omkring slutningen af sommerferien tager personalet stilling til gruppeskift for nogle børn, som er nødvendigt for at opretholde de vores principper om henholdsvis gruppestørrelse og om aldersopdeling.

 

Aldersopdelingen kan dog fraviges i ekstraordinære tilfælde ud fra de ansattes skøn, hvor vi skønner at et barn modenhedsmæssigt og/eller socialt passer bedre ind i en anden gruppe end den der er mest alderssvarende.

Grupperne er på skift funktionsopdelte i Skovgruppen, Køkkengruppen og Staldgruppen.

 

Skovgruppens aktiviteter kan fx bestå i diverse lege, madlavning på bål og forskellige natur-emneaktiviteter.

 

Køkkengruppen har ansvaret for anretning af morgenmad, frokost og frugt. Det er op til den enkelte voksne, om aktiviteterne ud over de gængse voksenstyrede aktiviteter, også skal omfatte fx bagning, eller madlavning på festdage.

 

Staldgruppen holder til i Stalden, hvor de bl.a. har voksenstyrede aktiviteter som beskrevet i årsplanen.

 

H

 

HÅNDVASK OG HYGIEJNE

I det daglige forsøger vi at lære børnene at være hygiejniske. Men da det ikke altid alene slår til, afholder vi håndvaske-kampagne i marts og oktober måned, hvor Dr. Håndvask kommer på besøg og lærer børnene at vaske hænder. Efterfølgende kontrollerer Dr. Håndvask, at de gør det. Til lejligheden har vi lavet en håndvaskesang.

 

I

 

INDKØRING AF NYE FORÆLDRE OG BØRN

Den første tid i børnehaven byder på mange nye indtryk og spørgsmål. Vi har derfor en indkøringsplan, som bl.a. tjener til den daglige kontakt mellem personale og forældre i den første tid.

 

Indkøringsplanen indeholder følgende:

–  Hvilke navngivne pædagoger der er ansvarlig for kontakten til barnet og forældrene de første 2 uger.

–  I august afholder bestyrelsen og personalet informationsmøde for nye forældre, hvor børnehaven også er vært ved den første spiseklub.

–  Inden udgangen af september skal der afholdes en forældre/pædagogsnak i opsamleren, hvor forældrene og pædagogen gensidigt kan informere om, hvordan den første tids indkøring er forløbet.

 

Du kan trygt henvende dig til dine pædagoger og fortælle hvis der er noget du ikke forstår/ikke er enig i, eller hvis du

synes der er noget der mangler, eller noget der bør gøres anderledes. På den måde kan du også få indflydelse på vores pædagogiske virke, og vores dertil hørende institutionsplan.

Indkøringssamtaler for nye børn afvikles inden 1. oktober.

 

FOKUSPUNKTER

Vi forsøger hvert år at se på om der er områder vi kan forbedre, eller om der er nye ideer, der bør afprøves. I den forbindelse sætter vi os nogle mål, som vi kalder for fokuspunkter. Ideer og forslag til fokuspunkter kan komme fra børn, forældre eller personale, ligesom alle parter bør inddrages i de efterfølgende diskussioner.

 

De igangværende fokuspunkter fremgår af årsplanen.

 

K

 

KAMMERATLIGHEDSDAGE

To gange om året afholder vi kammeratligheds dage, hvor vi med udgangspunkt i børnenes egne udsagn sætter fokus på, hvordan man opfører sig hvis man er en god kammerat. Vi afprøver forskellige metoder og indfaldsvinkler til tematikken og slutter med, sammen med børnene, at skrive/tegne nogle plakater der sammenfatter kammeratlighedsdagens konklusioner.

 

L

 

LAL OG LALLEDAG

Lal vil sige, at der ikke foregår planlagte voksenstyrede aktiviteter, udover de direkte omsorgsrelaterede. Dvs. for børnenes vedkommende, er der tale om leg, og andre selvorganiserede aktiviteter. For de voksnes vedkommende bruges lal til, ud over omsorgsarbejdet, at få ryddet op, og samlet op på alle de ting, der trænger til at blive samlet op på, fx at lave iagttagelser af børn, til brug for forældresamtaler eller møder.

 

Fredag er fast lalledag. Derfor er fredag en vældig god dag, at holde fri på, hvis man hører til de heldige, der kan holde fri med sit barn en gang imellem. Fredag er også en god forældrebesøgsdag, da personalet denne dag som regel har mere tid til snak.

 

Herudover afholdes der lalleperioder i forbindelse med ferier og helligdage, eller i forbindelse med megen sygdom i personalegruppen, eller i børnegruppen.

 

LEDELSESTEAM

Dorthe Pedersen er ansat som leder. Grundet børnehavens størrelse har vi ingen souschef/ stedfortræder, men vi har som medarbejdergruppe en stor grad af medbestemmelse idet vi har en meget flad struktur. Børnehavens leder samarbejder med administrationsselskabet Spia og har den overordnede kontakt til bestyrelsen og andre instanser.

 

LEGETØJ

Eget legetøj må gerne medbringes i børnehaven. Men det SKAL deles, med mindre ejeren vil gemme det helt væk i løbet af dagen. Husk altid at skrive navn på.

 

LUKKEDAGE

BØRNEHAVEN ER LUKKET FØLGENDE DAGE:

 

 1. maj
 2. juni

Fra den 23. december

til den 31. december (begge dage inkl.)

Fredag efter Kr. Himmelfart

 

Endvidere afholder vi pædagogiske dage en weekend i marts/april og den første fredag i oktober måned.  Denne fredag er en lukkedag, og vi opfordrer til at forældrene tager sig en velfortjent fridag sammen med deres børn, eller indbyrdes finder ud af at passe hinandens børn.

 

LUS

I Høbjerg har forældrene en indbyrdes aftale om, i de perioder hvor der er mange lus (det meste af året), at kæmme og eventuelt behandle børnene hver søndag, sådan at vi ved at de møder op lusefri om mandagen.

 

M

 

MAD – MÅLTIDERNE

 

MORGENMADEN er et tilbud til alle børn. Morgenmaden består af forældreleveret brød med tilbehør eller grød. Der samtales, synges og spilles (ofte) i forbindelse med morgenmaden.

 

FROKOST består af børnenes egne medbragte madpakker.

Der samtales og hygges i forbindelse med frokosten.

 

MELLEMMÅLTID – Børnene har mulighed for at få knækbrød, gulerod og lign. som mellemmåltid.

 

FRUGT består af økologisk frugt fra Årstiderne. Frugten serveres om eftermiddagen. Som regel i samme tidsrum som den børneorganiserede leg. Det er en forældrebetalt frugtordning.

KOSTPOLITIK

Høbjergs bestyrelse har udformet kostpolitikken. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe sunde opvækstvilkår for vores børn.

For at kostpolitikken kan slå igennem er det vigtig, at også bedsteforældre bliver orienteret om nedenstående forhold;

 

Søde sager

Høbjerg er en slik- og sodavands fri børnehave (der er visse undtagelser i forbindelse med brandøvelse, julestue, fastelavn og de nedenfor nævnte begivenheder).

 

Vi skal selvfølgelig stadigt have det sjovt og festligt ved vigtige begivenheder som fødselsdage, arbejdsweekender, sensommerfester, kunstudstillinger og afskedsfester.

Men i stedet for slik og sodavand tilbyder vi lejlighedsvis børnene:

 

 • Is
 • Kage
 • Chokolade
 • Flødeboller
 • Saftevand

 

MEDICINGIVNING I BØRNEHAVEN

Pædagogerne har ikke pligt til at give lægeordineret medicin. Hvis børnene fx får ordineret penicillin, så sørg for at de af lægen, bliver ordineret på en sådan måde, at de ikke skal have det i børnehaven, men fx i hjemmet – morgen og aften.

 

Da vi her bevæger os i en gråzone, har vi ikke lyst til at lave helt fastlåste regler, men vi vil i stedet formulere det sådan:

 

Du kan ikke forlange, at vi giver dit barn medicin, men henvend dig trygt til os, så vil vi vurdere i hvert enkelt tilfælde.”

 

MINIKOLONI

Der eksisterer 2 former for minikoloni i Høbjerg:

 

De pædagogarrangerede og de forældrearrangerede;

 

De pædagogarrangerede:

Pædagogerne i de enkelte grupper arrangerer en overnatning i børnehaven. Børnehaven betaler alle udgifter. Pædagogerne arrangerer og deltager.

 

De forældrearrangerede:

Nogle forældre arrangerer en minikoloni for hele gruppen. Pædagogerne inviteres og deltager i det omfang de har muligheder for det, men kun hvis alle børn i gruppen deltager.

 

MINIMUMSPASNING

Bestyrelsen har i samråd med forældre og personale vedtaget en minimumspasning af børnene. Vedtagelsen lyder som følger:

 

 • Der skal altid være én fastansat pædagog på arbejde
 • Hvis der er 21 børn og herunder, skal der altid være 2 på arbejde
 • Hvis der er over 21 børn skal der altid være 3 på arbejde

 

MOBILTELEFONER

Åbne mobiltelefoner er ikke tilladt hverken i børnehaven eller på opsamlingsstedet. Vi kræver nærvær af både børnene og os selv. Det betyder bl.a. at børnene ikke skal afhentes af en mobilsnakkende forælder i en situation, hvor de ofte har glædet sig til nærkontakten med far eller mor.

 

N

 

NORMERING

Høbjerg er normeret til 35 børn. Men har pt.1 barn i fast overbelægning.

(Se også Personalets arbejdstider).

 

O

 

OPSAMLING

Pædagogikken på opsamlingsstedet – både om morgenen og om eftermiddagen – går ud på, at man hygger sig, så stille og roligt som muligt.

Børn, der ikke er afhentet kl. 17.00, har det ikke godt. Pædagoger, der skulle have været hos deres egen familie, har det heller ikke godt.

Derfor: Husk at overholde børnehavens lukketid, som er kl. 17.00.

 

Legepladsen er i øvrigt ikke tilhørende Høbjerg og må derfor ikke bruges, når de andre institutioner har åbent.

 

ORDLISTE

Fæller er en fællestallerken, hvorpå man kan lægge de madder m.v. som man ikke selv kan spise, men som andre måske kan spise.

 

Kammeratlig betyder, flink, rar, venlig, social – eller kort sagt: Kammeratlig.

 

Ukammeratlig: Se ordet kammeratlig og sæt et benægtende -u foran.

 

Syyyyyyynd (udtales med langt øøøøø):  Er en forkortelse, der udtrykker at man synes, at det er synd for en eller anden, samt at man gerne vil trøste.

 

Trøster eller trøstekiks er en kiks der i ganske specielle situationer gives til et barn der har slået sig ”helt” forfærdeligt.

 

Sidde-spørge betyder: Skal vi sidde ved siden af hinanden i bussen, skal vi spørge om vi kan lege sammen, når vi kommer hjem. Se under besøg hos hinanden.

 

Børnehaven betyder børnehaven i Sandbjerg.

Hvis I fx fortæller barnet, at det ”bliver hentet af bedstemor i børnehaven”, betyder det at det bliver hentet i Sandbjerg ikke i opsamleren.

 

Opsamleren er opsamlingsstedet i Lundsgade (se ovenfor).

 

P

 

PERSONALET:

Leder: Kristina 37 timer

Pædagog: Sisse 30 timer

Pædagog: Emil 37 timer

Pædagog: Ajit 37 timer

Medhjælper: Annette

Medhjælper: Louise 30 timer

Medhjælper: Leif

Vikar: Lotte

 

Lederen er tilknyttet alle 3 børnegrupper, og deltager i et vist omfang i de arrangementer der er. Har forældrene ønske om at lederen deltager i forældresamtaler, kan dette naturligvis også altid lade sig gøre.

 

PERSONALETS MØDESKEMA

I opsamleren – i den røde bog – ligger personalets mødeskema, hvor I kan se, hvilke dage de enkelte medarbejdere er på arbejde og hvem der har fri, ferie m.m.

PÆDAGOGIKKEN

Pædagogikken kan karakteriseres som en tostrenget pædagogik der, dels sigter mod at give børnene en alsidig udvikling der tager udgangspunkt i det enkelte barns evner, muligheder og lyster, dels forholder sig til den kendsgerning, at hvert enkelt barn er en del af en gruppe og derfor, bl.a. gennem vores gruppepædagogik skal lære at begå sig i en gruppe. I øvrigt henviser vi til vores årsplan.

 

R

 

RYGEPOLITIK

Der må aldrig ryges i hverken opsamlingsstedet eller i børnehaven. Heller ikke når opsamlingsstedet er udlånt til private formål.

 

S

 

SENSOMMERFEST

Den første fredag i september, afholder vi sensommerfest i børnehaven. Vi laver fælles grillfest og hvad festudvalget ellers måtte finde på.

 

SKRIFTSPROGSSTIMULERING

Vi vil gerne give børnene lyst til at skrive og læse, og kunne være i stand til at støtte de børn der selv ønsker at arbejde med skrivning og læsning. Det er altså ikke vores mål at lære børnene egentlig skrivning og læsning, men at stimulere lysten til at arbejde med sproget.

 

SOLBESKYTTELSE

Det er forældrenes ansvar at smøre børnene godt ind over hele kroppen i en effektiv solcreme på solrige dage.

På solrige dage smører personalet alle børn ind mindst 1 gang om dagen.

 

SORG OG KRISEPLAN

Børnehaven har en sorg og kriseplan.

 

SOVEHOLD

Efter middagsmaden er der sovehold for de mindste fra de starter i børnehaven indtil uge 42 (efterårsferien). Årsagen til den begrænsede soveperiode er, at vi desværre ikke har tilstrækkeligt med personaleressourcer til at vi kan undvære en voksen om eftermiddagen, i forbindelse med sovetimen.

 

I øvrigt kan alle børn ytre ønske om at sove.

En voksen hygger om børnene med en historie, inden børnene bliver puttet.

Det er en god ide hvis børnene medbringer sovedyr og evt. sut.

 

SPISEKLUB

Spiseklub er et udtryk der bruges om fællesspisning af aftensmad på opsamlingsstedet.

 

Der afholdes spiseklub gruppevis. Forældrene arrangerer, og personalet inviteres. Forældrene, mindst 2 pr. gang, laver maden klar til kl. 17.00, i opsamleren og så hygger vi os indtil kl. 19.00. Man kan ikke forvente fast deltagelse af personalet.

 

SPROGVURDERING

Er vi usikre omkring et barns sprogudvikling kan vi, i samråd med forældrene, udføre en sprogvurdering, som vil kunne synliggøre barnets sprogvanskeligheder. I øjeblikket foreligger der både 3 og 5 års sprogvurderinger. Det skal tilføjes at vi altid i dagligdagen observerer på samtlige børns sprog og at vi henvender os til P.P.R. (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning), hvis vi oplever, at der er sprogproblemer. Henvendelser vil typisk være med henblik på at kontakte en talepædagog.

 

SYGE BØRN

Ved smitsomme sygdomme, som fx børnesår, skoldkopper, kighoste m.m. vil der blive udsendt mail, eller henvist til en hjemmeside om den pågældende sygdom. Mailen beskriver, hvordan den pågældende sygdom smitter, hvor lang inkubationstiden er samt hvornår barnet igen må komme i institution.

 

Da vi af erfaring ved at de enkelte læger fortolker reglerne forskelligt, skal det her præciseres: Personalets instrukser om, hvornår børnene må komme i børnehave igen, skal følges.

 

Er I utilfredse med personalets anvisninger kan I kontakte lederen, som efterfølgende vil kontakte embedslægen.

Hvis jeres barn bliver sygt i børnehaven, vil I selvfølgelig blive kontaktet.

(Se også afsnittet ”MEDICIN-GIVNING I BØRNEHAVEN+ FORANDRINGER I HJEMMET)

 

T

 

TELEFONLISTER

Telefon- og adresseliste over samtlige børn og voksne i børnehaven findes på hjemmesiden.

 

TELEFONTIDER

Telefonen er skyld i megen tabt pædagogtid, der kunne have været brugt til uforstyrret samvær med jeres børn. Det vil sige; ring kun i telefontiden eller allerhelst send en e-mail, når der opstår behov for det.

 

Skal I tale med jeres barn, og det ikke kan vente til vi kommer hjem, så ring ligeledes når der på dagsplanen står børneorganiseret leg.

 

Og husk at små beskeder om fx glemt tøj og afhentning ved bedstemor, skal skrives i den røde beskedmappe, sådan at telefonen ikke bliver misbrugt til den slags.

 

I er altid velkomne til at ringe til personalet privat, hvis der er noget I ønsker at drøfte med os af privat og uopsættelig karakter. Vi har erfaring for, at nogle forældre synes, at det er for påtrængende at ringe til personalet uden for børnehavens åbningstid. Det er det ikke!

 

TØJ

Vi tilstræber at børnene i videst muligt omfang selv klarer påklædningen, men der er dog altid en, eller flere voksne til disposition i garderoben. Disse voksne har meget at se til – så meget, at tøj glemmes, hvilket kan afstedkomme stor forældreirritation. Men tro os, vi gør vores bedste.

 

Og det er nu en gang nemmere at gøre sit bedste, hvis I til gengæld sørger for navn i tøj og fodtøj.

 

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for bortkommet tøj og fodtøj uden navn i. Det er i øvrigt en rigtig god ide at sætte snor eller clips i vanter – de har en tendens til at blive væk uanset om der er navn i eller ej.

 

Husk varmt tøj, især i de perioder, hvor jeres barn er i skovgruppen.

 

Det er forbudt at give børnene halstørklæder og halskæder o.l. på, på grund af kvælningsfare fx ved klatring.

 

Vi opfordrer jer til at lade børnene have et sæt gummistøvler stående i børnehaven, da det ellers, især i våde perioder, vil være umuligt for dem at opholde sig udendørs.

Børnene skal have indesko liggende i børnehaven.

 

Børn, der har tilbøjelighed til små og store “uheld” skal have skiftetøj med i børnehaven (især undertøj, strømper og strømpebukser).

Uventede uheld kan forekomme, derfor har vi et begrænset udvalg af skiftetøj liggende. Husk at aflevere lånt skiftetøj tilbage. Du kan nemt kende det… det er ret forvasket og mærket med tydeligt “BH”.

 

Og husk så for resten lige på at snørestøvler, trøjer der skal knappes og anorakker så godt som aldrig har givet deres bidrag til at børn er blevet mere selvhjulpne med hensyn til påklædning.

 

Det er forældrenes ansvar at lære børnene at binde snørebånd inden de starter i børnehaveklassen.

 

U

 

UDLÅN AF OPSAMLEREN

Det er muligt for jer at låne opsamlingsstedet.

Hvis I ønsker at låne opsamleren, skal I ringe til børnehaven.

 

De vigtigste regler der er for udlån er:

 

At der skal være voksne til stede hele tiden, at I skal rydde op efter jer og fjerne tomme flasker o.l., at I skal rengøre køleskab, service, køkkenbord, køleskab, møbler, gulv etc.

 

Da vi nogle få gange har haft dårlige erfaringer med udlån af vores lokaler, har vi besluttet at lokalerne kun kan udlånes til nuværende eller forhenværende forældre, som så er ansvarlige for at lokalerne bliver afleveret i pæn stand.

 

Hvis I låner opsamleren så husk;

Det eneste der må fjernes fra det bagerste rum er borde og stole.

I må ikke lukke legetøjsskuret op. Det er ikke vores legetøj.

Husk at låse porten efter jer.

 

UDMELDELSE

Udmeldelse af børnehaven skal ske med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldingsblanketter fås ved henvendelse til personalet, eller på København Kommunes hjemmeside. Forældrene sender selv udmeldelsen til pladsanvisningen.

 

UGEPLANER

Ugeplanerne/aktivitetsplanerne som uddeles hver 3.-6. uge, fra slutningen af august til engang i maj måned, indeholder de planlagte voksenstyrede aktiviteter, som hver dag finder sted iflg. dagsplanen fra kl. ca. 10.30 – 11.30.

Herudover oplyser ugeplanerne om, hvilke voksne der er på gruppen de pågældende dage, og om hvilke specielle arrangementer, der er i perioden.

 

Å

 

Åbningstider: 7.00-17.00 alle dage

 

ÅRETS GANG

 

Januar

Kælkning

 

Februar

Kælkning

Fastelavnsværksteder

Fastelavnsfest

Håndvaskekampagne

 

Marts

Kælkning

Kammeratlighedsdag

Slikkonkurrence

Hygiejneuge

 

April            

Forårssurprise

Arbejdssøndag             

 

Maj            

Evt. indkøring af nye børn og voksne

Sæsonen for ugeplaner slutter d. 1.juni

 

Juni     

Evt. indkøring af nye børn og forældre

Sommerlal, det vil bl.a. sige ingen faste børnegrupper

 

Juli

Evt. indkøring af nye børn og forældre

Sommerlal

 

August

Evt. indkøring af nye børn og forældre

Start på ugeplaner

 

September

Sensommerfest

Arbejde med kunstudstilling

 

Oktober

Toilethygiejnekampagne i uge 41

Efterårsferie og lalleuge

Besøg af ”gamle” børn

Kammeratlighedsdag

Slikkonkurrence

 

November

Kunstudstilling

Forberedelse af julekalender

 

December

Julekalender

Juleværksteder

Julestue

Julefrokost for børn

 

Indkøringssamtaler for nye børn afvikles inden 1. oktober.

Herudover afholdes der forældre-samtaler og gruppeforældre-møde en gang om året hvilket vil blive udmeldt i god tid forinden.