Læsevejledning

Følgende kategorier benyttes i vurderingen af institutionen ved tilsynsbesøg: